ناوگان هوایی آتا

  Boeing MD-83 -170 Y

ناوگان هوایی آتا

 مشخصات عمومی :

ظرفیت مسافرین : Economy:170
طول بال های هواپیما : ۱۰۷٫۸ft – 32.9m
 طول : ۱۴۷٫۸ ft( 45.05 m)
ارتفاع  : ۲۹٫۶ ft(9.02 m)
موتورها :Pratt & Whitney
نیروی رانش موتور : ۱۸,۵۰۰–۲۱,۰۰۰ lbf (82–۹۳ kN)
حداکثر برد : ۲,۵۰۰ nmi (4,600 km; 2,900 mi)
سرعت کروز : ۰٫۷۶ Mach
بیشترین ارتفاع پروازی : ۳۷۰۰۰ ft

 

چیدمان صندلی :

Boeing MD-83 (170 Y) (2)

 

Boeing MD-83 -167 Y

Boeing MD-83 (170 Y) (1)

 مشخصات عمومی :

ظرفیت مسافرین : Economy:167
طول بال های هواپیما : ۱۰۷٫۸ft – 32.9m
 طول : ۱۴۷٫۸ ft( 45.05 m)
ارتفاع  : ۲۹٫۶ ft(9.02 m)
موتورها :Pratt & Whitney
نیروی رانش موتور : ۱۸,۵۰۰–۲۱,۰۰۰ lbf (82–۹۳ kN)
حداکثر برد : ۲,۵۰۰ nmi (4,600 km; 2,900 mi)
سرعت کروز : ۰٫۷۶ Mach
بیشترین ارتفاع پروازی : ۳۷۰۰۰ ft

چیدمان صندلی :

Boeing MD-83 (170 Y) (2)

Boeing MD-83 -165 Y

Boeing MD-83 (170 Y) (1)

 مشخصات عمومی :

ظرفیت مسافرین : Economy:165
طول بال های هواپیما : ۱۰۷٫۸ft – 32.9m
 طول : ۱۴۷٫۸ ft( 45.05 m)
ارتفاع  : ۲۹٫۶ ft(9.02 m)
موتورها :Pratt & Whitney
نیروی رانش موتور : ۱۸,۵۰۰–۲۱,۰۰۰ lbf (82–۹۳ kN)
حداکثر برد : ۲,۵۰۰ nmi (4,600 km; 2,900 mi)
سرعت کروز : ۰٫۷۶ Mach
بیشترین ارتفاع پروازی : ۳۷۰۰۰ ft

چیدمان صندلی :

EP-TAQ

 

 

Airbus A320

airbus

 مشخصات عمومی :

ظرفیت مسافرین : Economy:138 – Business:12
طول بال های هواپیما : ۱۱۲٫۰۴ft  —–۳۴٫۱۵m
 طول : ۱۲۳٫۲۷ ft – 37.57 m
ارتفاع  : ۳۹٫۶۳ ft – 12.08 m

عرض کابین: ۳٫۷۰ m (12 ft 2 in)
موتورها :IAE V2500
نیروی رانش موتور : ۱۱۳۲۵ Kg
حداکثر برد : ۳۶۰۰ Nm

بیشترین سرعت : ۰٫۸۲ Mach
بیشترین ارتفاع پروازی : ۳۹۱۰۰ ft

چیدمان صندلی :

EP-TAC-EP-TAB-thumb

 

۱۳۹۵-۱۱-۱۸ ۱۴:۴۲:۵۴ +۰۳:۳۰ برچسب ها: , , |