قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایر

در پروازهای داخلی هما، بار مجاز مسافران بر اساس کلاس پرواز به صورت زیر تعیین شده است: - در كلاس‌های نرخی O، M و Q برای مسافر بزرگسال و کودک، 20 كیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود. - در كلاس نرخی V برای مسافر بزرگسال و کودک، 25 كیلوگرم بار همراه مسافر  [...]

قوانین بار مسافر در هواپیمایی کیش‌ایر

میزان بار مجاز و رایگان همراه برای مسافران دارای صندلی، 20 کیلوگرم و برای مسافران بدون صندلی (نوزادان) 10 کیلوگرم است. بار دستی همراه مسافر برای حمل در کابین هواپیما، باید حداکثر 5 کیلوگرم وزن با ابعاد 40*55*20 سانتی‌متر داشته باشد. ضمناً جمع ابعاد هر بسته نباید از 115 سانتی‌متر بیشتر باشد.